sk  

Kontakt

AUTO-RENTAL s.r.o., IČO: 43794904
Bajkalská 31, Bratislava, Slovensko
www.auto-rental.sk

Jazdy prevádzkuje :
G-Tech, s.r.o., Vinohradnícka 3
821 06 Bratislava
IBAN: SK4383300000002701321279
účet vedený vo Fio banka, a.s.
 
Tel.: + 421 948 710 222
E-mail: info@racering.sk

 

 

Objednávka