sk  

Podmienky

    

Požiadavky na vodiča:
 1. Požadovaný minimálny vek je 18 rokov.
 2. Vodič musí byť v dobrej fyzickej a psychickej kondícii.
 3. Vodič nesmie byť pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok, popr.liekov, ktoré by mohli ovplyvniť jeho schopnosti viesť vozidlo.
 4. Vodič musí zaobchádzať s vozidlom šetrne, musí tiež dodržiavať všetky predpisy a pokyny inštruktorov, a tiež pokyny traťových komisárov.
 5. V pripade porušenia predpisov, bude jazda prerušená bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu a učastník bude vykázaný z trate.
 6. Každý vodič musí pred jazdou absolvovať bezpečnostné školenie.
Požiadavky na spolujazdca:
 • Pri prenájme vozidla, kde inštruktor vedie vozidlo a vezie osobu na mieste spolujazdca, musí táto spĺňať vekovú hranicu minimálne 18 rokov a mať výšku minimálne 150 cm.
V cene je zahrnuté:
 1. Potrebná výstroj (Prilba, hygienická kukla)
 2. Prevádzkové kvapaliny (oleje a pod.)
 3. Prenájom trate
Termíny:
 1. Jazdy sa konajú v rámci voľných jázd na Slovakiaringu približne od 17.00-20.0
 2.  Termíny sa môžu meniť v závislosti od počasia. Slovakiaring si vyhradzuje právo na zmenu.
 3. Jazdu je nutné rezervovať aspoň 7 dní vopred. Racering.sk si vyhradzuje právo zmeny.
Kaucie:
 1. Pred jazdou sa neskladá žiadna kaucia ani zábezpeka.
 2. Účastník zodpovedá za spôsobené škody formou spoluúčasti maximálne do výšky 3 000,- €